PODZIĘKOWANIA

W 2018 r. Klub nasz otrzymał wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki podziekowania

z udziałem  środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

na realizację zadania publicznego 

„Rozwijanie sportu dzieci i młodzieży w ramach PROGRAMU KLUB 2018”


DZIĘKUJEMY!