OFERTA DLA DZIECI W WIEKU od 7 do 11 lat

Zapraszamy wszystkich młodych i najmłodszych. Zapisy do Klubu trwają cały rok. W zajęciach biorą udział dzieci stawiające pierwsze kroki na wodzie, którym udostępniamy łódki klubowe. Oprócz nauki żeglowania, spędzamy miłe chwile podczas gier i zabaw.

WARUNKI PRZYJĘCIA DO KLUBU:

  • Deklaracja rodziców o wspieraniu dziecka w realizacji założeń Programowych Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego, co w praktyce oznacza udział w imprezach Klubowych
  • Wiek od 7 do 11 lat
  • Zaświadczenie od lekarza sportowego WPISOWE I SKŁADKI
  • opłata wpisowa 50zł
  • składka miesięczna 50zł
  • opłata za udział w zajęciach sobotnio - niedzielnych (jednorazowa dla nie członków klubu)- 50zł

MIEJSCE i CZAS ZAJĘĆ

Teren Ośrodka Rekreacyjno - Wypoczynkowego "WALTER" i akwen Portu Drzewnego w Toruniu ul. Droga Starotoruńska 5a w weekendy (sobota - niedziela) od godz. 10.00

KADRA

instruktorzy sportu w żeglarstwie