Uczniowski Klub Żeglarski WIKING

z siedzibą w Toruniu, ul. Droga Starotoruńska 5 A dnia 26.03.2007 roku został wpisany do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia ewidencji uczniowskich klubów sportowych pod pozycją nr 38. Naszą domeną jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz rola wychowawcza realizowana poprzez sport, a w szczególności przez szkolenia żeglarskie. Nasza oferta skierowana jest także dla grup młodzieży niepełnosprawnej.

Zarząd Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego WIKING:

  • Prezes: Tadeusz Walter
  • Sekretarz: Jarosław Ściślewski
  • Skarbnik: Grażyna Ściślewska
Drukuj